• Date
  26-28 Oct 2017
 • Location
  Sarajevo
 • Tickets
  300
 • Speakers
  50
26-28
Oct 2017
Congress 2017
Hematology and Transfusiology
 • 00
  Days
 • 00
  Hours
 • 00
  Mins
 • 00
  Secs
26
Oct
II OBAVIJEST

II Kongres hematologa i transfuziologa BiH sa međunarodnim učešćem

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!
Pozivamo Vas na II Kongres hematologa i transfuziologa BiH sa međunarodnim učešćem! Kongres će se održati od 26-28 oktobra 2017. god. u Sarajevu,
u hotelu Radon Plaza.

Dugo smo čekali na drugu priliku. Prošlo je skoro šest godina od našeg prvog kongresa i ponosni smo da se možemo okupiti i predstaviti na najvećem skupu hematologa i transfuziologa naše države. Zadovoljstvo ćete nam učiniti  Vašim dolaskom i prezentacijama Vaših postignuća u proteklom periodu. Sa radošću iščekujemo taj „praznik“ za nas profesionalce, koji se bave ovim granama medicine.

Hematologija je dostigla zavidan nivo rezultata spram teških izazova sa kojima se susreće. Transfuzijska medicina, također doživljava svoju afirmaciju i spremni smo součiti se sa narastajućim zahtjevima struke i svih interesnih skupina.

Cijene kotizacije:

Kategorija do 31.05.2017 do 31.08.2017 od 01.09.2017 ili na licu mjesta
Učesnici 300 KM 400 KM 500 KM
Medicinske sestre i Tehničari
Diplomirani inžinjeri MLD
Diplomirane medicinske sestre
Diplomirani biolozi
150 KM 200 KM 250 KM

Kotizacija uključuje:
Ceremoniju otvaranja, prisustvo svim naučnim sesijama, sve štampane materijale, kafe pauze, pauze za ručak, kongresnu večeru i certifikat.

Važni datumi:
Rok za slanje abstrakta: 01.08.2017.
Rok za slanje digitalnih postera: 01.07.2017.

Program kongresa

Program 2. Kongresa hematologa i transfuziologa BiH – 26-28.10.2017

 • 26. Oktobar
  Day 1
 • 27. Oktobar
  Day 2
 • 28. Oktobar
  Day 3
 • Program
10:00 - 12:00 Registracija učesnika

12:00 - 13:00 Satelitski simposium

13:00 - 14:30 Pauza za ručak

Pauza za ručak

14:30 - 15:30 Satelitski simposium

15:30 - 16:30 Sesija I. Bolesti koagulacije

16:30 - 16:50 Pauza za kafu

16:50 - 18:00 Sesija II. Hematopatologija

18:00 - 19:30 Ceremonija svečanog otvorenja

 • Sala 1
 • Sala 2
 • Sala 3 – Pedijatrijska hematologija
09:00 - 10:30 Sesija III Akutne leukemije

10:30 - 10:50 Pauza za kafu

10:50 - 12:20 Sesija IV. Multipli Mijelom

12:30 - 13:00 Satelitski simposium

13:00 - 14:30 Ručak

14:30 - 15:00 Satelitski simpozium

15:00 - 16:30 Sesija V. Limfomi I

16:30 - 16:50 Pauza za kafu

16:50 - 18:00 Sesija VI. Limfomi II

09:00 - 10:30 Menadžment i organizacija u transfuzijskoj medicini

10:30 - 10:50 Pauza za kafu

10:50 - 12:20 Dobrovoljno davalaštvo krvi

13:00 - 14:30 Ručak

14:30 - 150:00 Satelitski simpozium

15:00 - 16:30 Transfuzijsko testiranje

16:30 - 16:50 Pauza za kafu

16:50 - 18:00 Komponente krvi

09:00 - 10:30 Pedijatrijska hematologija

10:30 - 10:50 Pauza za kafu

10:50 - 13:00 Pedijatrijska hematologija

13:00 - 14:30 Ručak

14:30 - 16:30 Pedijatrijska hematologija

16:30 - 16:50 Pauza za kafu

16:50 - 18:00 Pedijatrijska hematologija

 • Sala 1
 • Sala 2
 • Sala 3 | Sestrinske sesije
08:30 - 09:00 Satelitski simpozium HL

12:30 - 13:00 Satelitski simposium

09:00 - 10:30 Sesija VII. Hodgkinov Lymphom /Radiodijagnostika (PET/CT)

10:30 - 10:50 Pauza za kafu

10:50 - 12:20 Sesija VIII. Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze

13:00 - 14:30 Ručak

14:30 - 16:30 Sesija IX. CML/MPD/MDS

16:30 - 16:50 Pauza za kafu

16:50 - 18:00 Sesija X. Anemije/trombocitopenije

18:00 Zatvaranje kongresa

09:00 - 10:30 Klinička transfuzija

10:30 - 10:50 Pauza za kafu

10:50 - 12:20 TMČH

13:00 - 14:30 Ručak

14:30 - 16:30 Kvaliteta i hemovigilanca

16:30 - 16:50 Pauza za kafu

16:50 - 18:00 Slobodne teme

09:00 - 10:30 Sestrinstvo

10:30 - 10:50 Pauza za kafu

10:50 - 12:00 Sestrinstvo

12:00 - 13:00 Sestrinstvo

13:00 - 14:30 Ručak

14:30 - 16:30 Sestrinstvo

16:30 - 17:30 Sesija Pacijenti

Novosti

Hotel Radon Plaza
Address
Džemala Bijedića 185, Sarajevo 71000